Nazwa usługi: Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
  • Fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy
  • Wniosek o wydanie zezwolenia
  • Informacje nt. tytułu prawnego do terenu, na którym prowadzone jest zbieranie odpadów
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 256