Nazwa usługi: Zaświadczenie o samodzielności lokalu
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek na drukach określonych przepisem prawa podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
  • Dwa egzemplarze dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji budynku z zaznaczonymi na rzutach odpowiednich kondygnacji lokalami, wraz z pomieszczeniami przynależnymi /oryginał/, zawierające potwierdzenie zgodności dokumentacji technicznej (inwentaryzacji) ze stanem faktycznym wraz z podaniem daty, dokonane przez autora opracowania (osobę uprawnioną)
  • Mapę - wyrys z ewidencji gruntów /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
  • Mapę - wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczeniem położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym, jeżeli takie występują /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 377